Renaldo Thomas record
YearSchoolWonLostTitle
2006Gary Wallace 3 18  
2007Gary Wallace 5 17  
2008Gary Wallace 13 11  
2009Gary Wallace 14 7  
2010Gary Wallace 19 5  semistate
2011Gary Wallace 10 11  sectional
2013Gary Roosevelt 2 16