Mike McBride record
YearSchoolWonLostTitle
1997Eminence 0 21  
1998Eminence 1 20  
1999Eminence 6 15  
2001Tipton 13 11  sectional
2002Tipton 10 11  
2003Tipton 7 14  
2004Tipton 6 15